Om Peter Winai

Peter Winai, född i Lund, är organisationsforskare, rådgivare och författare. Han har arbetat i olika sfärer, till stor del i internationella, ofta konfliktdrabbade miljöer, bl a vid UNDP, United Nations Development Programme. Han är verksam som rådgivare till flera internationellt orienterade ideella organisationer och företag.

Winai disputerade i företagsekonomi vid Stockholms universitet 1989 och blev docent 2001. Han har medverkat i utvecklingen av nya styrformer – målsamverkan och visionsstyrning – tillsammans med uppdragsgivare i regeringskansliet, Statskontoret, Sida och ett antal myndigheter och organisationer[1]. Doktorsavhandlingen[2] behandlar “gränsorganisationer” styrda av ett samhällsuppdrag och en marknad. Winai skapade Oktagonen[3], en modell och ett verktyg för att analysera grundläggande egenskaper hos en organisation. I rollen som utredare var han arkitekt till Folke Bernadotteakademin[4] och en av inspiratörerna till Nollvisionen[5] för trafiksäkerhet.

2013 debuterade Winai som författare. Först ut var Ingreppet[6] – en politisk spänningsroman som skildrar hur en stark vapenindustri med psykologisk krigföring och manipulativa metoder framtvingar vapenbeställningar.- Därefter följde Levande döda[7], som lyfter problematiken med illegal handel med kroppsdelar och samtidigt blir en metafor för spänningen mellan fattiga och rika världar.

På flykt till kärleken är en roman om kärlek i andra världskrigets tid, om människor som tar sig igenom krigets fasor och skapar sig en ny tillvaro i Sverige. Närmast till utgivning är Volontärspelet, där ordet som vapen blir tydligt.

Peter är styrelsemedlem i Författarcentrum Syd och i Transparency International Sweden.

Referenser

  1. ”Organisationsvärdering och or…”
  2. ”Gränsorganisationer :”
  3. ”The Octagon A tool for the assessment of strengths and weaknesses in NGOs”.
  4.  ”Det här är Nollvisionen”).
  5. ”Ingreppet”.
  6. ”Levande döda”.