Om Peter Winai

Peter Winai, född i Lund, är organisationsforskare, rådgivare och författare. Han har arbetat i olika sfärer, till stor del i internationella, ofta konfliktdrabbade miljöer, bl a vid UNDP, United Nations Development Programme. Han är verksam som rådgivare till flera internationellt orienterade ideella organisationer och företag. Ett av hans viktigaste engagemang är att utveckla praktisk vägledning till Agenda 2030.

Winai disputerade i företagsekonomi vid Stockholms universitet 1989 och blev docent 2001. Han har medverkat i utvecklingen av nya styrformer – målsamverkan och visionsstyrning – tillsammans med uppdragsgivare i regeringskansliet, Statskontoret, Sida och ett antal myndigheter och organisationer[1]. Doktorsavhandlingen[2] behandlar “gränsorganisationer” styrda av ett samhällsuppdrag och en marknad. Winai skapade Oktagonen[3], en modell och ett verktyg för att analysera grundläggande egenskaper hos en organisation. I rollen som utredare var han arkitekt till Folke Bernadotteakademin[4] och en av inspiratörerna till Nollvisionen[5] för trafiksäkerhet.

2013 debuterade Winai som författare. Först ut var Ingreppet[6] – en politisk spänningsroman som skildrar hur en stark vapenindustri med psykologisk krigföring och manipulativa metoder framtvingar vapenbeställningar.- Därefter följde Levande döda[7], som lyfter problematiken med illegal handel med kroppsdelar och samtidigt blir en metafor för spänningen mellan fattiga och rika världar.

På flykt till kärleken är en roman om kärlek i andra världskrigets tid, om människor som tar sig igenom krigets fasor och skapar sig en ny tillvaro i Sverige. Närmast till utgivning är Volontärspelet, där ordet som vapen blir tydligt.

Referenser

  1. ”Organisationsvärdering och or…”
  2. ”Gränsorganisationer :”
  3. ”The Octagon A tool for the assessment of strengths and weaknesses in NGOs”.
  4.  ”Det här är Nollvisionen”).
  5. ”Ingreppet”.
  6. ”Levande döda”.