Om Winai Development – Gränsorganisationer AB

Företaget grundades 1987 av Peter Winai. Vi arbetar med styrning och strategier och vid det här laget har vi samlat på oss rejält med erfarenheter av stora och små insatser. Vi har skaffat oss djupa insikter i hur Sverige fungerar – också i en internationell miljö. Praktiska erfarenheter och metoder vi utvecklat ger en stadig plattform för att ta sig an komplicerade uppdrag. Vi är analytiker och våra insatser är alltid framåtsyftande. Många uppdrag handlar om byggande av institutioner – i statlig och kommunal förvaltning, av frivilligorganisationer och idédrivna företag. De flesta uppdrag är kvalitativt orienterade, men vi är inte främmande för kvantitativa grepp. Ofta ingår en diagnos av läget – den får sedan bilda grunden för fortsatta insatser. Reflektion blir starten på en ny utveckling – kraftsamling och inriktning.

Agenda 2030 överskuggar allt – alla utvecklingsinsatser. Snack är bra, verkstad är bättre. En verkstad som bygger på samarbete.
Framgångsrik utveckling skapas genom brobyggen och möten mellan sfärer. Om vi finner en gemensam grund, kan dialogen bli bättre. Och bron bli hållbarare. Gränsorganisationer heter Peters doktorsavhandling – den handlar om hur marknadskrafter och samhällsstyrning möts – så som måste ske i ett hållbart samarbete.

Vi samarbetar med flera andra värdedrivna företag. Här är några exempel på uppdrag:

  • Strategi för Individuell Människohjälp
  • Samarbete med Kvinna till Kvinnas partners
  • Ny organisation för konfliktförebyggande/fredsinsatser, Folke Bernadotteakademin. Uppdrag från regeringskansliet.
  • Sidas samarbetsorgan med frivilligorganisationer och näringsliv. Sida Partnership Forum, Härnösand. Ny inriktning och organisation.
  • Internationell strategi för den svenska polisen. Harmonisering av internationellt utvecklingssamarbete, civilpolis och internationell brottsbekämpning.
  • Vision och strategi för Lantbrukskooperationens affärer – med tillämpning av Policy Delfi.
  • Nollvisionen – inspiratör till Trafikverkets inriktning för att bekämpa trafikolyckor.
  • Fältvisionen – utlokalisering av Sida till samarbetsländerna.
  • Skapare av Oktagonen och andra verktyg för att ställa diagnos på organisationer.