Om Agenda 2030

Ingen kan känna sig säker på att hon eller han gör rätt. Men alla som kan måste göra något. Alla kan halvera mera